• Nösnäs

    Nösnäs

  • Nösnäs

    Nösnäs

  • Nösnäs

    Nösnäs

Next Step har sålt ett markområde på 30000 kvm i Stenungsund till OBOS Sverige AB. Området innehåller drygt trettio villatomter och är den sista obebyggda delen av det attraktiva Hallenområdet.
– Vi har arbetat fram en detaljplan med Stenungsunds kommun som svarar upp mot de behov som finns i området och vi är glada över att sälja till Obos. Det är en stark aktör som kommer kunna genomföra vår vision, säger Jacob Torell, vd på Next Step.
Oboskoncernen är Nordens största aktör inom bostäder. I Sverige äger man bland annat Myresjöhus och SmålandsVillan, som är de husleverantörer som ska bebygga tomterna.
”Vi ser fram emot att delta i utvecklingen av Nösnäs och att kunna erbjuda dem som söker sig dit ett boende av hög standard”, säger Per Lönner, försäljningschef på OBOS Sverige.
Tillträdet sker 30 oktober och byggnation påbörjas under 2017.

För kontakt med Obos, kontakta: Ulrika Liiv, kommunikationschef, ulrika.liiv@obos.se, mobil: 0705-68 00 64

Share Button

För kontakt med Obos, kontakta: Ulrika Liiv, kommunikationschef, ulrika.liiv@obos.se, mobil: +46 705 680 064