Grönt ljus för nya Hovås i kommunfullmäktige.

Idag antog Göteborgs Kommunfullmäktige detaljplanen för ”Närcentrum vid Brottkärrsmotet”. Beslutet bekräftar att en öppen dialog med politiker, boende och näringsidkare redan från start är ett bra sätt att arbeta på när nya detaljplaner tas fram. Nya Hovås dialogmodell innebär samtal, samarbete och samförstånd i varje nytt steg, något som skapar en bred delaktighet kring en […]

Läs mer

FedEx valde Mölnlycke Logistikpark.

– Det var det centrala läget i regionen samt närheten till både Landvetter flygplats och Göteborg som avgjorde FedEx val.Detta i kombination med att vi kunde leverera den lösning de önskade på bara 4 månader, en högeffektiv omlastningscentral på 1 700 kvm. Det här är en fantastisk bekräftelse för området och ett ytterligare exempel på […]

Läs mer

Utställning av två detaljplaner

Byggnadsnämnden har fattat beslut om utställning av de två detaljplanerna som tillsammans bildar nya Hovås. Detta är det sista steget före antagande. Innan utställningen hälsar nya Hovåsdagen alla välkomna till fortsatt dialog. Den 4 september fattade en samstämmig Byggnadsnämnd beslut om utställning av de två detaljplanerna ”Närcentrum vid Brottkärrsmotet” och ”Bostäder norr om Uggledal”. Tillsammans […]

Läs mer

International style

I början av mars 2012 blir den första nybyggnationen i nya Hovås utanför Göteborg färdig. Det är ett ovanligt klimatklokt hus om 1500 kvadratmeter signerat arkitekt Pontus Lomar från Lomar Arkitekter i Stockholm. -Vi ville bygga något utöver det vanliga, ett hus som ger en signal om ambitionsnivån för hela nya Hovås, säger Joakim Garfvé […]

Läs mer

Hur många vill vara med och skapa nya Hovås?

För inte så länge sedan låg det tidigare ”Kodakhuset” i Brottkärr öde. Mycket har hänt på senare år och nu sjuder huset av liv och rörelse med över 1000 000 besök om året. Dagens Origohuset har blivit en mittpunkt med uppskattad handel och service för stadsdelen. Det är också en arbetsplats för närmare 400 personer. […]

Läs mer