Landvetter Boarding Point Här lyfter dina affärer!

Bättre läge går inte att hitta – Landvetter Boarding Point ligger strategiskt invid riksväg 40, endast 15 kilometer från Göteborg och några kilometer från Landvetter Airport. Landvetter Boarding Point omfattar byggnation för industri, kontor och handel. Läget är perfekt för dig som vill vara synlig, lättillgänglig och snabbt nå ut till kunder i Sverige, Norden […]

Läs mer

MÖLNLYCKE LOGISTIKPARK ETAPP ETT OCH TVÅ

Utvecklingen av Mölnlycke Logistikpark startade år 2007. En bergtäkt förvandlades till ett levande logistikcenter. Mölnlycke är centralort i Härryda kommun som är en expansiv kommun med positiv befolknings- och näringslivsutveckling. Kommunen arbetar aktivt för att skapa ett attraktivt boende för olika behov och skapa förutsättningar för nya företagsetableringar. Företag som etablerar sig i Mölnlycke Logistikpark […]

Läs mer

BYGGKLART STRATEGISK OCH LÄTTILLGÄNGLIGT LÄGE

Landvetter Boarding Point omfattar byggnation för industri, kontor och handel med skrymmande varor. Läget är mycket strategiskt i Härryda kommun invid riksväg 40, endast 19 kilometer från Göteborg och några få kilometer från Landvetter flygplats. Varje dag passerar över 40 000 bilar Landvetter Boarding Point och kollektivtrafiken till och från området är högfrekvent. Företag som […]

Läs mer

NÄRMARE EN HALV MILJARD KRONOR I ÖKAD KÖPKRAFT

I samarbete med HUI Research har vi undersökt hur köpprognosen för Nya Hovås ser ut fram till år 2020. Det är högintressant för alla inblandade parter och resultaten visar på en ljus framtid. Positiv befolkningstillväxt och en avsevärd ökning av köpkraften till närmare en miljard kronor är bara två av flera spännande resultat. Den 2 […]

Läs mer

NY STADSDEL I GÖTEBORG VÄXER FRAM TILL GÖTEBORGS 400-ÅRS JUBILEUM 2021.

En levande mötesplats med småskalig handel och personlig service står högt upp på önskelistan bland de boende i stadsdelen Askim. Nu är den på väg att bli verklighet – i Nya Hovås. Redan idag har området väl fungerande kontor och handelsverksamheter med omkring 85 000 besök i månaden och drivs av Next Step Group. 2010 påbörjades arbetet […]

Läs mer