Dialogen fortsätter forma Spektrum

I vårt dialogarbete har vi det senaste året hunnit med fyra uppskattade frukostträffar. Vid den senaste bjöd vi och våra samarbetspartner in boende i närområdet till fortsatt och förstärkt dialog. Vi tog också tillfället i akt och presenterade de senaste skisserna. En av skisserna var Spektrum-byggnaden som vi tidigare har fått massor med respons på. […]

Läs mer

Nösnäs nära ett antagande

Utvecklingen av det kustnära villaområdet Nösnäs i Stenungsund går framåt och närmar sig byggstart med bestämda steg. Samrådsredogörelsen är klar och allt pekar på att Stenungsunds kommun antar detaljplanen under våren. Mer information om projektet finns på Stenungsunds kommuns webbplats Bygga Bo. Klicka här för att komma dit.  

Läs mer

Vad ska kvarteret heta?

HSB, en av byggherrarna i området har länge kallat sitt första kvarter för just ”Kvarter D”. Men det låter ju inte så roligt. Nu är istället en namntävling igång och pågår fram till 28 februari. Vill du vara med, finns en förslagslåda inne på projektkontoret.

Läs mer

Corem Property Group ökar i Mölnlycke

Corem gör nu ytterligare ett förvärv i Mölnlycke Logistikpark, som ligger i perfekt läge mellan Göteborg och Landvetter. Transaktionen omfattar två nyuppförda byggnader som uppfyller kraven för Green Building Certifiering. Fastigheten har en total uthyrbar area om 17 000 kvm och affären har ett underliggande fastighetsvärde om 181 mkr. Efter förvärvet innehar Corem totalt 35 500 kvm uthyrbar […]

Läs mer

Vad kan Nya Hovås lära av den globala turismen?

Inom den globalt snabbt växande turismen är begreppet Hållbar Destinationsutveckling ett fokuserat utvecklingsområde med starkt miljöfokus som ska öka Sveriges attraktionskraft. Målgrupp är såväl svenska och utländska besökare,  som civilsamhället i stort, vars värdskap avgör framgången. Turismen är en kommersiell verksamhet. Den ska bidra till en hållbar samhällsutveckling, ökade intäkter för landet totalt, nya lönsamma […]

Läs mer