Vad kan Nya Hovås lära av den globala turismen?

Inom den globalt snabbt växande turismen är begreppet Hållbar Destinationsutveckling ett fokuserat utvecklingsområde med starkt miljöfokus som ska öka Sveriges attraktionskraft. Målgrupp är såväl svenska och utländska besökare,  som civilsamhället i stort, vars värdskap avgör framgången. Turismen är en kommersiell verksamhet. Den ska bidra till en hållbar samhällsutveckling, ökade intäkter för landet totalt, nya lönsamma […]

Läs mer

SPEKTRUM – kunskap över generationer, dygnet runt

Hela utvecklingen av nya Hovås är på många sätt unik i förmågan att låta många röster komma till tals och sammanföra dem med visionerna för området. Kunskapsgallerian är ett bra exempel och ett projekt vi brinner lite extra för. Bra skolor är en avgörande del av samhället. Det är nationalekonomer och föräldrar rörande överens om. […]

Läs mer

Stor satsning på små butiker i nya Hovås

Handelsytorna som just nu planeras för nya Hovås bär konceptnamnet ”Very Small Shops”. Ett spännande alternativ till stora köpcenter i externa lägen och en satsning som lyhört följer vad alltfler efterfrågar. En del av konceptet är närbutiken i modern tappning. En personlig affär på bekvämt avstånd, perfekt att stanna till vid på väg hem från […]

Läs mer

Livet i nya Hovås är redan igång.

Under en normal arbetsvecka spenderas ofta hälften av vår vakna tid på arbetet, därtill ska vi ta oss till och från jobbet, handla, hämta, träna, tvätta, diska, och om vi har tur, umgås. Visionerna för nya Hovås bygger på att vidareutveckla en redan befintlig och uppskattad service och handel för att på så sätt skapa […]

Läs mer

Vancouver visar vägen

Scot Hein är arkitekten och stadsplaneraren som hållit i trådarna när Vancouvers urbana miljö tagit form de senaste 19 åren. Inte minst var han en viktig del när den olympiska byn byggdes 2010. I Vancouver har Scot Hein lyckats få flera byggherrar och intressenter att samsas. Ju fler aktörer, desto viktigare att ha en vision […]

Läs mer