• Företagsfilosofi

Företagsfilosofi

Vi är ett tillväxtbolag som styrs med hjälp av värderingar. Värderingar är principer och beteenden som guidar oss i vårt agerande. Vi präglas av hög fart och snabba beslut. I den här miljön ska alla veta vart vi ska och vilket beslut som är bäst att ta i varje given situation. Ju snabbare vi jobbar efter värderingarna desto snabbare når vi våra mål.
Våra värdeord:
Passion: Älska det du gör eller gör det inte alls. Vi skapar lag och bygger team. Vi har en tillåtande kultur, vi vågar göra fel. Vi har kul! Vi jobbar snabbt. Vi gör det nu – inte sen. Vi gör saker vi vill berätta om på middagen.
Professionalism: Rätt struktur och tydlig kultur gör oss professionella.
Lönsamhet: Värdeutveckling är nödvändigt för att arbeta med extraordinära projekt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Hållbarhetens tre dimensioner; ekonomiskt, ekologiskt och socialt, är viktiga i alla våra processer. Det hjälper oss att säkerställa både långsiktighet och kvalitet. Det är inte okej att bara göra något snabbt, det ska vara bra över tid också.

Läs mer om vårt arbete på Great Andoh i Ghana.