Nyheter

Högtryck på Nya Hovåsdagen

Projektet kring nya Hovås fortsätter att skapa intresse. Lördagen den 1 juni var det åter dags för nya Hovåsdagen. I strålande väder fick alla nyfikna besökare ta del av senaste nytt i området.

I projektlokalen på Björklundavägen 22 fick besökarna möjlighet att lyssna på den sedan tidigare, mycket uppskattade dragningen ”nya Hovås på 15 min”. Den 3x2m stora modellen över området gav besökarna en tydlig bild över hur det kan komma att se ut när området är fullt utbyggt. Den som ville förstå området i fullskala kunde åka med på en tågtur genom området som beskrev utbyggnadsplanerna på plats. Tåget guidades av Karin Jaxmark på HSB Göteborg, en av sju exploatörer i nya Hovås. Bakom Origohuset kunde man promenera upp i skogen till området där bostäderna ska byggas på naturens villkor.

På plats i projektlokalen fanns några av de arkitekter som arbetat med struktur och tolkningar av områdets visioner. De svarade på frågor och fångade upp tankar och idéer från många kloka besökare. Arkitektbyrån Semrén & Månsson fick i dagarna uppdraget att rita den fristående gallerian som planeras innehålla allt från utbildning och underhållning till handel och service. Byggnaden får en central plats nere i centrum med ett unikt utseende som ska överraska.

Stort intresse för både handel och bostäder

Nu när detaljplanerna för området är antagna och byggstarten närmar sig blir det allt tydligare att intresset för både alternativa boendeformer och företagsetableringar är stort. 
- Next Step Group kommer som ensam aktör långsiktigt driva både handel, kontor och serviceytorna. Vi kan på så sätt säkerställa att utbudet och handelsmixen stämmer överens med visionerna för området. När det gäller kontorsetableringarna har intresset för klusterverksamhet funnits som önskemål hos potentiella hyresgäster, berättar Joakim Garfvé på Next Step Group.

Vid frågor, välkommen att kontakta:

Jacob Torell, Next Step Group, tel 031-712 69 12

Nya Hovås är ett samverkansprojekt mellan Next Step Group och Egnahemsbolaget, Familjebostäder, HSB Göteborg, NCC, Sverigehuset och Tornstaden.