Nyheter

Corem Property Group ökar i Mölnlycke

Corem gör nu ytterligare ett förvärv i Mölnlycke Logistikpark, som ligger i perfekt läge mellan Göteborg och Landvetter. Transaktionen omfattar två nyuppförda byggnader som uppfyller kraven för Green Building Certifiering. Fastigheten har en total uthyrbar area om 17 000 kvm och affären har ett underliggande fastighetsvärde om 181 mkr.

Efter förvärvet innehar Corem totalt 35 500 kvm uthyrbar area till ett marknadsvärde om drygt 350 mkr i Mölnlycke Logistikpark. De tillkommande byggnaderna rymmer fyra hyresgäster – Pilkington, BIBAB (Spendrups distributionsbolag), Easton Sports och Apoteket AB med långsiktiga hyresavtal på upp till 15 år.

Säljare är Mölnlycke Logistikpark AB, som ägs, utvecklas och drivs av Next Step Group och Skagen Fastighets AB. Förvärvet genomförs i bolagsform med ett planerat tillträde den 1 april.

—Vi såg tidigt potentialen i den här platsen och är i dag mycket stolta över att vi på sex år har lyckats förvandla en bergtäkt till ett levande logistikcentrum. Genom de två etappförsäljningarna till Corem kan vi fokusera på nya spännande utvecklingsprojekt, säger Joakim Garfvé, på Next Step Group.

Utvecklingen av Mölnlycke logistikpark påbörjades 2007. Etableringen har inneburit cirka 300 nya arbetstillfällen i Härryda kommun och underlaget har därmed förstärkts för andra lokala näringsidkare.

— Fastigheterna som Corem förvärvat i etapp ett och två är hundra procent uthyrda. Det känns mycket bra att det är Corem som förvärvar även etapp två efter alla goda erfarenheter vi haft av samarbetet med dem kring det första förvärvet, säger Niclas Lumsden på Skagen Fastighets AB.

— Det här är en strategiskt viktig affär för Corem. Vi har som uttalad målsättning att stärka vår närvaro i Göteborgsregionen och Mölnlycke Logistikpark har ett utmärkt geografiskt läge. Fastigheterna är också byggda med en hög standard, vilket innebär att de är attraktiva för långvarig närvaro av hyresgästerna och det är viktigt för oss.” säger Eva Landén, vd Corem.

Läs gärna mer om Mölnlycke Logiskpark på www.mlpark.se

För intervjuer och mer information, kontakta gärna:

Eva Landén, Verkställande direktör Corem: telefon 08 – 503 853 33,
Håkan Engstam, Transaktions- och IR-chef: telefon 08 – 503 853 54, www.corem.se

Niclas Lumsden Skagen Fastighets AB, telefon 031-20 01 90,
mobil 0705-64 01 06, niclas@skagen.sewww.skagen.se

Joakim Garfvé, Next Step Group, telefon 031-712 69 01,
mobil 0708-68 77 77, joakim@nextstep.sewww.nextstep.se