Nyheter

En utbyggnadstakt med högt tempo

Skanska och Veidekke kommer tillsammans med HSB och Next Step Group fortsätta att driva ett av Göteborgs största och mest intressanta fastighetsprojekt. Genom att bli fler starka aktörer i projektet, säkerställer vi en effektiv utbyggnadstakt som alla som arbetar och lever i området värdesätter.

Utvecklingen av området nya Hovås i södra Göteborg får två nya samarbetspartners i samband med att Skanska och Veidekke förvärvar varsin lika stor del av de totalt 850 bostadsbyggrätterna som snart kommer att byggas på den privatägda marken i området. Totalt planeras det för 1 200 nya bostäder i nya Hovås. Skanska och Veidekke kommer tillsammans med HSB stå för byggnationen av 850 bostäder i nya Hovås. I och med affären kommer Next Step Group som säljer byggrätterna, att fullt ut satsa på utvecklingen av de kommersiella fastigheterna i området innehållande butiker, service och kontor.