Nyheter

Förskola för 100 barn i Nya Hovås välkomnar sina första hyresgäster

 Den nybyggda Noblaskolan med sina 100 förskoleplatser i åldrarna 1–5 år invigdes den första februari, ett knappt år efter det första spadtaget. Trots det snabba förloppet är ett högkvalitativt resultat möjligt med ett nära samarbete mellan Next Step Group och AcadeMedia, som driver förskolan. Redan nu är den hem åt runt 50 barn fördelade på åtta avdelningar i den noggrant och lekfullt utformade byggnaden.

–    Det känns väldigt roligt att välkomna barnen till den här fina förskolan. Vi har haft ett nära och mycket bra samarbete med Next Step Group, precis som vi hade när vi etablerade Fenestraskolan tillsammans i Spektrumhuset. Deras drivkraft är att det ska bli så bra som möjligt för oss som hyresgäst och det har det blivit, säger Katja Brandt Persson, rektor på Noblaskolan.

Förskolan möter det växande behovet av förskoleplatser i Nya Hovås, som utvecklas snabbt. Redan i april kommer ca 100 barn gå i den gröna byggnaden ritad av Kaminsky Arkitektur.

Förskolan med sina 1200 kvadrat har stora gemensamma ytor och ett övergripande koncept präglat av kreativitet. Fönstren är brokiga och anpassade så att barnen kan se ut och stor möda har lagts på utemiljön, där man bjudit in naturen. Här finns hinderbanor och lekplatser som smälter in i de gröna omgivningarna. Att bevara den befintliga naturen för att få en naturlig och spännande utemiljö har varit en ledstjärna för Next Step Group och AcadeMedia.

–    Målet har från början varit att skapa en skolgård som bjuder in till rörelse och lek. Vi har anpassat hela skolan efter det och ramat in baksidan. Där har vi låtit så mycket som möjligt av växtligheten vara kvar och resultatet är en trygg naturmiljö, trots läget mitt i stadsdelen, säger Mikael Berg, projektledare på Next Step Group.

Om Noblaskolan

Noblaskolan är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. AcadeMedia bedriver verksamheter i hela utbildningskedjan: förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Under ett år går 60 000 förskolebarn och elever samt 80 000 vuxenstuderande i någon av AcadeMedias verksamheter. AcadeMedia har 16 000 medarbetare och över 500 förskolor, skolor och vuxenutbildningsenheter i Sverige, Norge och Tyskland.

Noblaskolan har idag 14 skolor runt om i Sverige, alla med ambitionen att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleverna. Du kan välja Noblaskolan även om du inte bor i samma kommun som skolan.