Nyheter

Grönt ljus för nya Hovås i kommunfullmäktige.

Idag antog Göteborgs Kommunfullmäktige detaljplanen för ”Närcentrum vid Brottkärrsmotet”. Beslutet bekräftar att en öppen dialog med politiker, boende och näringsidkare redan från start är ett bra sätt att arbeta på när nya detaljplaner tas fram.

Nya Hovås dialogmodell innebär samtal, samarbete och samförstånd i varje nytt steg, något som skapar en bred delaktighet kring en gemensam vision. Nya Hovås visar att ett öppet diskussionsklimat är framgångsrikt och pekar ut vägen för kommande arbete. Genom att ta sig tid att lyssna på och tala med dagens och framtidens boende har man dessutom fått en ovärderlig insikt om deras behov, önskemål och drömmar.