Nyheter

Historiskt fokus i Nya Hovås

Utvecklingsprojektet Nya Hovås ligger i ett område söder om Göteborg som tidigare tillhörde Askims kommun. Här har en aktiv och engagerad hembygdsförening verkat under många generationer. Askims Hembygdsförening har ett stort engagemang i både fornhistorisk och nutidshistoria. Idag fick vi fint besök i Nya Hovås projektlokal av en gedigen skara från Askims Hembygdsförening. Under vår träff väcktes ett spännande samarbete till liv. Att förena det nya med det gamla är väl precis rätt väg att gå. Att hembygdgården endast ligger ett par hundra meter från Nya Hovås är kanske inte många som vet, än. Både hembygsföreningen och jag fick i uppgift att ta reda på ett antal saker. Nästa möte blir i hembygdsgården.