Nyheter

Klart för 900 bostäder i Mölnlycke – en ny värld för träinnovation

Next Step Group Wendelstrand Tham & Videgård

Nu är det klart att trästaden Wendelstrand i Mölnlycke blir verklighet. Igår antog Härryda kommun sin första byggherredrivna detaljplan där ett nedlagt stenbrott ska förvandlas till 900 bostäder i trä.
– Det är glädjande att vi nu kan genomföra ett av Europas största träprojekt med planerad byggstart redan i år, säger Joakim Garfvé, fastighetschef och grundare på Next Step Group.

Projektet har utvecklats av likadelägarna Next Step Group och BRA Bygg och tillsammans ska de nu genomföra framtidens hållbara boende i trähus – en vision som utvecklats ihop med världsrankade arkitektbyrån Snøhetta.

– Utan byggherrens visioner och engagemang hade vi knappast nått längre än ett antal fyrkantiga boxar i ännu ett industriområde. Tack vare den exploatörsdrivna detaljplanprocessen begåvas vår kommun med ett nyskapande bostadsområde. Dit hade vi aldrig kommit på egen hand säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande i Härryda kommun.

Den nu antagna detaljplanen är resultatet av ett pilotprojekt med en byggherredriven detaljplan, där Next Step Group och BRA Bygg tagit fram utredningar och underlag med kommunen som rådgivande instans och beslutande myndighet.

– Vi har lärt oss att det går att göra saker annorlunda och därmed nå bättre resultat. Det är ingen tvekan om att den byggherredrivna planprocessen är här för att stanna. Faktum är att flera av medarbetarna på förvaltningen redan är ute och föreläser om hur kommunen och byggherren samarbetat så bra, säger Per Vorberg.

– Den höga ambitionen och resurskompetensen hos Härryda kommun har varit inspirerande och det är glädjande att de sätter stort värde på vår samskapande modell som varit lyckosam vid våra tidigare stadsutvecklings-projekt. Med tidig involvering och dialog med berörda parter blir det dubbelt så bra, säger Joakim Garfvé.

Planeringen av den första etappen är i full gång med förhoppning om byggstart redan i år. Snøhetta har påbörjat projekteringen av landmärket The House med restaurang, kontor och gym och Liljewall ritar på huset som ska rymma både äldreboende och förskola.

För att möta branschens utmaningar och för att skapa ett hållbart område ska Wendelstrand skapa ett innovationsprogram inom träbyggnation där forskare, entreprenörer och träindustrin ska mötas och samskapa i nya former. Nu pågår samtal med ett flertal aktörer som möjliga huvudpartners till klustret för träinnovation.

– Tanken är att det ska fungera som ett pågående labb i realtid där kunskaper och landvinningar kan inspirera fler i byggbranschen att bygga i trä, säger arkitekten Emelie Silverterna som är ansvarig bostadsutvecklare med ambitionen att driva träbranschen framåt.

Fakta Wendelstrand:

  • Byggs i Mölnlycke vid västra änden av Landvettersjön.
  • Omfattar en total yta om 170 000 kvm med cirka 900 bostäder, förskola och äldreboende samt landmärket The House med restaurang, kontor och gym.
  • Utvecklas och ägs av Next Step Group och BRA Bygg.
  • Byggstart i slutet av 2020.