Nyheter

Next Steps rekryteringsdag genererade 33 nya arbetstillfällen


I mitten av november arrangerade Next Step Group tillsammans med den ideella föreningen Skarpt Läge en rekryteringsdag på The House i syfte att stödja vägen ut i arbetslivet för unga vuxna. En första sammanställning från dagen visar nu på hela 33 nya jobb och totalt 97 genomförda arbetsintervjuer – som kan komma att bättra på siffran för arbetstillfällen ytterligare.

Närmare 300 personer i åldrarna 18-30 år besökte The House. Lokala företag samt internationella aktörer fanns på plats för att rekrytera, träffa kandidater och möta möjliga framtida medarbetare. Utfallet lät inte dröja och bara en dryg månad efteråt har 33 unga vuxna fått en anställning.

– Det är med stor glädje vi tagit del av den första sammanställningen av rekryteringsdagen som visar på ett fantastiskt resultat. Detta i form av både nya jobb men även i form av nya möten, samtal och kontakter som också är ett första viktigt steg ut i näringslivet. Vi har alltid trott på kraften i samverkan, denna dagen är ytterligare ett bevis på detta, säger Jacob Torell, VD på Next Step Group. 

Flera olika branscher med företag från såväl Nya Hovås samt från övriga delar av Göteborgsregionen fanns representerade under dagen. Bland annat syntes Templar Events, Wrapsody, Nakhon och Sociale från Nya Hovås.

– Vi brukar själva säga att en av våra styrkor på Next Step Group är att korta sträckan mellan vision, spadtag och färdig stad. Med detta initiativ lyckades vi tillsammans med Skarpt Läge även korta sträckan mellan regionens näringsliv och stadens alla ambitiösa unga vuxna, avslutar Jacob Torell.