Nyheter

Nösnäs nära ett antagande

Utvecklingen av det kustnära villaområdet Nösnäs i Stenungsund går framåt och närmar sig byggstart med bestämda steg. Samrådsredogörelsen är klar och allt pekar på att Stenungsunds kommun antar detaljplanen under våren.

Mer information om projektet finns på Stenungsunds kommuns webbplats Bygga Bo. Klicka här för att komma dit.