Nyheter

Rekordsnabb detaljplan för GoCo Health Innovation City

Rekordsnabb detaljplan för GoCo Health Innovation City

Nu är det klart att detaljplanen för GoCo Health Innovation City har vunnit laga kraft. 
Planen som omfattar kontor, vård, hotell, utbildnings- och forskningslokaler samt forskar- och studentbostäder har genomförts på knappt 20 månader – vilket är rekordsnabbt för en detaljplan av den här digniteten.

– Nu kan vi sätta igång på allvar med byggandet av den första etappen där vi räknar med att sätta spaden i marken redan efter årsskiftet. Vi har bra dialog med många intressenter och uthyrningsprocessen pågår redan för fullt, säger Peder Wahlgren, VD för GoCo Health Innovation City.

Bakgrunden till den snabba processen är den samskapande stadutvecklingsmodell som projektpartnern Next Step utvecklat och tillsammans med Vectura Fastigheter och AstraZeneca nu använt sig av i projektet

Modellen bygger på att involvera alla intressen och remissinstanser på djupet direkt för att i ett så tidigt skede som möjligt skapa en gemensam vision för området.

– Från stadens sida är projektet så mycket mer än ett traditionellt fastighetsutvecklingsprojekt. Vi ser det som ett strategiskt stadsutvecklingsprojekt och anledningen till att detaljplanearbetet gått så smidigt är att projektets inblandade parter skapat rätt förutsättningar redan från början, säger Lisa Östman, planchef på Mölndal Stad och fortsätter:

– Den samskapande stadsutvecklingsmodellen stämmer överens med hur vi vill jobba inom kommunen, och även om det är resurskrävande till en början så blir det så mycket enklare när vi tillsammans skapar en gemensam målbild direkt. Den höga ambitionen och resurskompetensen har varit inspirerande och gjort projektet lärorikt även för oss. Modellen är en absolut förebild som vi kommer ta med oss in i våra kommande stora stadsutvecklingsprojekt.

Nu jobbar organisationen för fullt inför byggstart och genomförandet av visionen med målet att skapa ett världsledande innovationskluster inom Life Science.

– Nu när detaljplanen är i hamn har vi möjlighet att skapa en plats med potential att ta ett globalt ledarskap inom Life Science. Det är stort för Mölndal och Göteborgsregionen, men också för hela Sverige, säger Matti Ahlqvist, Site Director på AstraZeneca Göteborg.

Fakta GoCo Health Innovation City

  • 100 000 kvadratmeter BTA
  • Investering på cirka 3,5 miljarder
  • Möjlighet för 350 företag
  • Kapacitet för cirka 7000 människor
  • Byggstart i början av 2020
  • Inflyttning från 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peder Wahlgren, VD, GoCo Development
+46 70 517 11 47
peder@goco.se