Nyheter

Stor satsning på internationellt forskningskluster

Next Step och Vectura Fastigheter bygger ny arena för Life Science och Innovation i samverkan med AstraZeneca.

Ett nytt Life Science-kluster etableras i Sverige när området kring AstraZenecas anläggning i Mölndal byggs ut till en internationell forskningsarena. Det är Next Step och Vectura Fastigheter, ett helägt dotterbolag till Patricia Industries, som står bakom en satsning som uppskattas till ca 3,5 miljarder kronor. Redan 2021 beräknas de första nya företagen och institutionerna kunna flytta in.

Ambitionerna presenterades av företagen på torsdagen på en pressträff tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande i Mölndals stad, Marie Östh Karlsson. Fastigheten
Tingshuset 13 i Mölndal som förvärvats från AstraZeneca innebär startskottet för en satsning som beräknas till 3,5 miljarder kronor. Planen är att skapa och utveckla 100 000 kvadratmeter för kommersiella ytor och innovativa arbetsplatser.

– Det här projektet innehåller så mycket mer än bara en ny byggnad med massa kontorsplatser. Visionen om det som ska byggas här är framtidens forskningsarena, vilket kommer få stor betydelse för hela Sveriges konkurrenskraft. Från stadens sida har vi jobbat hårt med att främja investeringar och möjliggöra samverkan mellan olika aktörer inom forskning, innovation och utveckling. Jag är därför väldigt glad att vi nu är på god väg att förverkliga dessa planer, säger Marie Östh Karlsson, kommunstyrelsens ordförande Mölndal stad.

Hög ambitionsnivå
Vectura Fastigheter är en långsiktig aktör i en stark expansionsfas. Bolaget är en del av Patricia Industries – en del av Investor AB – som har en stark koppling till vårdsektorn, medicinsk teknik och läkemedelsindustrin.
– Målsättningen är att utveckla ett Life Science-kluster av högsta internationell standard och vägen dit går via synergier som skapas mellan forskning, vård, akademin samt näringslivet, säger Susanne Ekblom, VD Vectura Fastigheter.

Arbetsprocess med samskapande och dialog
Next Step är en fastighetsutvecklare som vunnit erkännande genom att driva stadsutvecklings-projekt med omfattande dialog och öppenhet i samverkan med samtliga inblandande intressenter.

– Vi kommer nu bokstavligen bryta ny mark för att skapa en forskningsarena i världsklass. Med en djupgående insyn i vad som efterfrågas av både företag och människor kommer vi kunna erbjuda ett världsunikt och konkurrenskraftigt innehåll. Genom att utgå från att sätta människan före byggnad kommer vi kunna attrahera världens mest lovande talanger till Sverige och Göteborg, säger Jacob Torell VD Next Step Group.

Internationellt arkitektkontor redan anlitad
Det gemensamma målet är att förvandla Tingshuset 13 och området runt omkring till en så attraktiv miljö att det attraherar såväl ledande företag inom Life Science som världens mest lovande talanger till Sverige.
För att nå detta har den internationellt välrenommerade danska arkitekt- och stadsplanerings-byrån Gehl anlitats. Gehls arbete har uppmärksammats världen över, inte minst i New York där de transformerade Broadway och Time Square-området från en trafikplats till en mötesplats för människor.

– Tiden då vi bygger flashiga höghus med hörnkontor är förbi. Branscher beroende av innovation och kreativt tänkande måste få blomstra i en miljö där experter inom olika områden enkelt kan mötas och interagera med varandra. En förebild är Stanford University där just möten mellan människor har varit en viktig ingrediens för framgång och där bl.a. 32 nobelpristagare verkat. Ett sådant klimat vill vi skapa för de som kommer att jobba här i framtiden, säger David Sim Creative Director på Gehl Architects.

AstraZeneca fortsätter spela en central roll i området
AstraZenecas anläggning i Göteborg är en av bolagets tre strategiska forskningssiter. Här investerades 2016 ungefär 15 miljarder kronor i forskning och utveckling. Bolagets totala investeringar inom FoU förra året uppgick till USD 5,9 miljarder (ca 48 miljarder kronor).

– Vi tror starkt på ett Life Science-kluster i regionen då det skulle ge mycket goda förutsättningar att öka korsbefruktning, innovation och attraktionskraft. Innovationskedjan är viktig för AstraZeneca och vår ambition är att vara navet för en av världens främsta forskningskluster. För att lyckas med detta är det kritiskt för oss att attrahera internationell nyckelkompetens och samarbeten av hög klass till Göteborgsregionen. Därför är vi mycket glada att Vectura Fastigheter och Next Step delar den visionen och kommer att utveckla området som vi ser kan bli världsledande, säger Jan-Olof Jacke, Sverige VD AstraZeneca.

Byggstart planeras under 2019 och klustret kommer i en första fas att utvecklas under en tio-årsperiod. Första inflyttning är planerad till 2021 och till år 2030 beräknas området ha fått ett tillskott på närmare 7 000 arbetsplatser.

För mer information kontakta

Vectura
VD Susanne Ekblom
Tel: 070 836 07 85
E-post: susanne.ekblom@vecturafastigheter.se

Next Step Group
VD Jacob Torell
Tel: 070 622 23 35
E-post: jacob@nextstep.se