Nyheter

Svenska arkitektelitens visioner av Wendelstrand

Bilden av Wendelstrand tar sig allt tydligare form som ett verkligt nyskapande bostadsområde. Fyra av landets ledande arkitektkontor har nu gestaltat lika många kvarter – alla olika men med tydligt släktskap och stark karaktär.

-Vi är väldigt nöjda med hur arkitekterna tolkat vår vision och lyft de höga kvaliteterna ännu högre, säger Joakim Garfvé, grundare och delägare i Next Step som utvecklar det gamla stenbrottet till framtidens hållbara boende.

Wendelstrand i Mölnlycke är Next Step stora ansats efter succén med Nya Hovås i södra Göteborg. Här förvandlas ett uttjänt stenbrott till 800 attraktiva bostäder i en naturskön skogspark med badrocksavstånd till Landvettersjön. När det gamla stenbrottet fylls med återskapad natur, vackra miljöer och klimatsmarta trähus blir Wendelstrand en vägvisare mot ett bättre sätt att bygga och bo.

Med utgångspunkt i projektets kvalitetsbok och ledorden organiskt, oordning och oväntat har arkitekterna visualiserat hur områdets olika delar skulle kunna utformas. Resultatet är en spännande provkarta av uttrycksfull arkitektur med trä som bärande byggmaterial och naturen som ständig följeslagare.

De utvalda kontoren Semrén & Månsson, Tham & Videgård, White och Wingårdhs är stabilt etablerade i bostadsarkitekturens elitserie, både kreativt och affärsmässigt. I utmaningen från Next Step har de arbetat med olika hustyper: radhus, townhouses, fristående småhus och flerbostadshus i olika höjd och skala.

-Det har varit både utmanande och roligt. Vi har aktivt lyft in natur i bebyggelsen, förklarar Joakim Hansson på White som arbetat med tre bostadstyper: flerbostadshus, radhus och ett townhouse. De tre bostadstyperna bildar en helhet med vertikala trädgårdar, trä som byggmaterial och naturliga mötespunkter mellan människor som gemensamma nämnare.

Strategin att läka ett sår i den sargade naturen har varit vägledande från projektets start, i ett samspel mellan ny bebyggelse och ny och befintlig grönska. Den vackra utsikten över Landvettersjön är en bonus som ytterligare kommer att öka områdets attraktionskraft. Inflyttning är planerad till år 2022.

-Med underlaget från arkitekterna kan vi bättre illustrera vad vi vill åstadkomma med Wendelstrand. Vi jobbar alltid med öppna öron och öppna dörrar, och ser nu fram emot respons och synpunkter från våra intressenter, säger Louise Heilborn, projektchef på Next Step.

För mer information, vänligen kontakta:

Louise Heilborn, projektchef, 0733-320244, louise@nextstep.se

Joakim Garfvé, fastighetschef och grundare, 031-7126901, joakim@nextstep.se