Nyheter

Mölnlycke Logistikpark etapp två. 17 000 m2

Mölnlycke Logistikpark etapp två. 17 000 m2

Etapp ett av Mölnlycke Logistikpark är färdigbyggd och till allra största del uthyrd. Nu bygger vi etapp två och uppför ytterligare 17 000 m² lokalyta samt färdigställer hela området med en markyta på totalt 103 000 m². Marken ligger på plansprängt berg vilket innebär att vi kan bygga för obegränsad viktbelastning. Detaljplanen tillåter industriändamål och mycket hög bygghöjd. Det finns gott om utrymme för uppställningsytor, parkeringsplatser och lättillgängliga lastkajer. Vi arbetar i kreativa projektteam med utvald kompetens som skapar skräddarsydda lösningar för varje hyresgäst. Möjligheterna är nära nog helt obegränsade. Tillsammans skapar vi lösningar för ovanligt nöjda kunder. Läs mer i bifogad presentation och på www.bästaläget.nu