Nyheter

Unik satsning i Nya Hovås

HSB och Next Step Group genomför en av Sveriges första 3D-bildningar vid nyproduktion av bostäder. Ett ovanligt och smart grepp – så beskriver de båda byggherrarna sitt samarbete i nybildade brf Boulevarden. Här skiljer man nu helt på ägandet av de fyra lokalerna i bottenvåningen och de 70 lägenheterna i huset.

Allt fler bostadsrättsföreningar vittnar om svårigheter med att förvalta och få bra snurr på de lokaler man har till uthyrning. Samtidigt som uthyrningen ofta tynger föreningen ekonomiskt finns inte heller någon som tar ett helhetsgrepp på utbudet av varor och tjänster i området.

– Att ta in en professionell förvaltare som äger och hyr ut affärslokalerna gagnar inte bara bostadsrättsföreningen utan även området i stort, säger Helene Eriksson, Markutvecklare på HSB.

Next Step Group, som äger och förvaltar renodlade kommersiella fastigheter i området, kommer att äga butiksdelarna i bottenvåningen av bostadshuset.

– För oss är fördelen att vi kan se till att det blir en samlad och bra mix för både boende och affärsidkare, säger Joakim Garfvé på Next Step Group. Vi väljer de butiker som etablerar sig här med omsorg, och vill ha små, personliga butiker som förstärker områdets position som ett alternativ till stora köpcentrum. Konceptet kallar vi för ”Small Shops”.

Gott samarbete

Möjligheten att genomföra så kallad 3D fastighetsbildning har funnits i dryga 10 år, men inte fått något större genomslag vid bostadsbyggnation i Sverige. 3D fastighetsbildning innebär, till skillnad från traditionell fastighetsbildning, att man skapar en sluten volym genom att fastställa 3D-fastighetens gränser både horisontellt och vertikalt.

– 3D fastighetsbildning är helt rätt väg att ta om man vill skapa levande blandstäder. Bostadsrättsföreningarna fokuserar på det som de är bäst på, vilket är just bostäder. De näringsidkare som etablerar sig i huset får fördelen av en proffsig och rationell förvaltning, säger Helene Eriksson. Vad vi vet är Nya Hovås det första exemplet i Göteborg där man skiljer ägandet av butikerna i bottenplan från bostadsrättsföreningen i övriga huset. Gott samarbete och förtroende mellan byggherrarna och bra hantering från lantmäteriet har banat väg för 3D-bildningen, enligt Helene Eriksson och Joakim Garfvé.

Mer om konceptet ”Small Shops”

Ett småskaligt utbud med en personlig avsändare är idén bakom handelskonceptet Small Shops i Nya Hovås. Tanken och känslan bygger mycket på hur butikerna upplevdes förr i tiden. Butiksytorna blir mellan 100–200 kvadratmeter och blir ett komplement till dagens köpcentrum med volymhandel i fokus. Huvudgatan Billdalsvägen binder samman området med handel i fastigheternas bottenplan och bostäder ovanpå.

Nya Hovås ska erbjuda det människor behöver i form av daglig service och unika sällanköpsbutiker. Det lite oväntade blandas med det nya konceptet för ett personligt utbud.
– Butikskonceptet Small Shops ska ge en känsla av ‘Linnégatan på landet’ och därför handplockas respektive näringsidkare så att mixen blir attraktiv, säger Joakim Garfvé.

För mer information:
Helene Eriksson, HSB, tel 010-442 20 05.
Joakim Garfvé, Next Step Group, tel 0708 68 77 77.
Katja Möller, Kommunikationschef Nya Hovås, tel 031-712 69 02.

Om Nya Hovås:

Under de närmaste åren kommer en ny stadsdel växa fram endast en kvart från Göteborgs city. Visionen för Nya Hovås är en småskalig blandstad i världsklass som förenar stadens utbud av boende, service, skola, handel och kontor med parker och grönområden som ligger på promenadavstånd till havet. När allt står färdigt kommer Nya Hovås att omfatta runt 1300 bostäder, handel och kontorsytor om cirka 30.000 kvadratmeter som skapar drygt 900 arbetsplatser. Följ projektet på nyahovas.se