Nyheter

Utställning av två detaljplaner

Byggnadsnämnden har fattat beslut om utställning av de två detaljplanerna som tillsammans bildar nya Hovås. Detta är det sista steget före antagande. Innan utställningen hälsar nya Hovåsdagen alla välkomna till fortsatt dialog.

Den 4 september fattade en samstämmig Byggnadsnämnd beslut om utställning av de två detaljplanerna ”Närcentrum vid Brottkärrsmotet” och ”Bostäder norr om Uggledal”. Tillsammans bildar de området runt Origohuset som kallas för nya Hovås. Detaljplanerna är utformande med hänsyn till tidigare synpunkter inlämnade till Stadsbyggnadskontoret från många olika instanser och allmänheten. Utställningen kommer att ske under hösten och all information finns på www.goteborg.se under fliken Bygga & Bo. Därefter går detaljplanerna vidare för beslut om antagande.

– Vi är förstås väldigt glada för beslutet, säger Lena Andersson, chef för mark- och projektutveckling på HSB Göteborg. Det är ett av stegen på vägen mot nya Hovås, ett område vi vill ska bli något nytt som vi inte tidigare har sett i Sverige. Med ett mångfacetterat uttryck genom olika fasadstilar, höjder, material och färgsättningar vill vi skapa en både modern och mysig atmosfär. Du ska både kunna bo, arbeta, handla och få dig kultur till livs här.

– Under 2011 och 2012 har vi haft många möten och seminarier med grannar, andra Hovåsbor, politiker och ytterligare intressegrupper. Vi har träffat runt 700 människor och hittills har vi fått in närmare 8000 tankar och önskemål. Till detta kommer nu nya Hovåsdagen, lördagen den 15 september kl 11 – 16, då vi har öppet hus ovanför modebutiken Wakakuu. Vi hoppas att många vill komma, tycka till och prata om hur vi ska utveckla allt på bästa sätt! På plats finns en stor modell över området, olika idébilder, kartor och stationer där vi bjuder in till diskussion om arkitekturen, bostadsönskemål med mera, säger Katrin Amgarth, tf marknadschef på Familjebostäder.

– Trafikkontoret har lagt ner mycket kraft på en väldigt bra trafiklösning, som vi alla aktörer är mycket nöjda med. Och vi försöker skapa rätt utbud av service som förenklar vardagen. Därför har vi två stationer för samtal om just detta. Vi vill också visa på att nya Hovås kommer innebära mycket bättre möjligheter att både bo och arbeta i stadsdelen. Det innebär färre resor som förstås sparar både tid och miljö, säger Jacob Torell på Next Step Group.

Nya Hovås är ett samverkansprojekt mellan de sju företagen Egnahemsbolaget, Familjebostäder, HSB, NCC, Next Step Group, Sverigehuset och Tornstaden. Alla hälsar alla varmt välkomna till nya Hovåsdagen!

Bakgrund: 
 Utvecklingen av området kring Origohuset, vid Brottkärrsmotet i Hovås, planeras med hjälp av förslag och önskemål från grannar och andra intresserade. Ur alla idéer växer visionen fram. Området kallas för nya Hovås och här vill man skapa en mittpunkt där fördelarna från både den lilla och stora staden förenas med hav och natur. Och ett personligt, bekvämt boende för många situationer och alla generationer. Något som efterfrågas mycket starkt, bland annat från många som redan bor runt området.

Under 2011 och 2012 har flera dialogmöten med boende i området, politiker och andra intressenter genomförts och gensvaret har varit mycket positivt. På webbplatsen www.nyahovås.nu kan alla som vill lämna förslag kring utveckling av projektet. Dessutom finns det möjligheter att kommunicera via www.facebook.com/nyaHovas

Nya Hovås ligger nära havet och naturen, cirka 15 kilometer sydväst om Göteborgs centrum. Här planerar Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontor för handel, service, kultur, kontor och cirka 1100 bostäder. Nya Hovås är ett samverkansprojekt mellan Egnahemsbolaget, Familjebostäder, HSB, NCC, Next Step Group, Sverigehuset och Tornstaden. Aktörerna vill erbjuda både bostadsrätter, hyresrätter och ägarlägenheter.

För mer information, kontakta gärna Katrin Amgarth, tel 070/6252681

katrin.amgarth@familjebostader.goteborg.se