Nyheter

Vad kan Nya Hovås lära av den globala turismen?

Inom den globalt snabbt växande turismen är begreppet Hållbar Destinationsutveckling ett fokuserat utvecklingsområde med starkt miljöfokus som ska öka Sveriges attraktionskraft. Målgrupp är såväl svenska och utländska besökare, som civilsamhället i stort, vars värdskap avgör framgången.

Turismen är en kommersiell verksamhet. Den ska bidra till en hållbar samhällsutveckling, ökade intäkter för landet totalt, nya lönsamma företag och nya jobb. Destinations-utveckling inom besöksnäringen bygger på breda politiska beslut som stödjer turismutvecklingen på destinationen och ett samhälle som visar besökande gott värdskap.

Vi ska med samhällsprojektet Nya Hovås stärka attraktionskraften för Hovås som helhet. Vi riktar oss därvid till de privatpersoner som uppskattar livskvalitet med en god social miljö, hög kvalitet samt närhet och småskalighet i sitt boende.

Vi riktar oss även till ett varierat utbud av företag och organisationer som vill växa med Nya Hovås. Helhetsvisionen är att i bred samverkan utveckla Nya Hovås till ett öppet och innovativt service- och kunskapssamhälle som bygger på starka relationer människor emellan, god social och kommersiell service, inspirerande natur- och kulturvärden, ett stort kunskaps- och aktivitetsutbud samt naturliga mötesplatser för alla åldrar.

Vad kan Nya Hovås lära av den globala turismen?