Nyheter

Very Small Shops i Nya Hovås

En småskalig blandstad i absolut världsklass, med ett handelskoncept som ställer krav på butikerna men som kommer att resultera i både personligt utbud och upplevelser. Nya Hovås siktar högt och initiativtagarna Next Step Group lanserar både byggnaden Spektrum, en känsla av ”Linnégatan på landet” och konceptet Very Small Shops.

I en artikel som Lokalguiden nyligen skrev om Tema Handel kan man vidare läsa;

Satsningen på Nya Hovås är omfattande. I området kring Origohuset ska 1 200-1 300 lägenheter byggas, tillsammans med 20 000 kvm handel och ytor för 600 framtida arbetsplatser. Next Step Group har jobbat med området i tio år och ansvarar för samtliga kommersiella ytor, centrumverksamheter och handelskonceptet.

– Vi invigde Origohuset 2008 och tar med oss många positiva erfarenheter därifrån, menar Jacob Torell, delägare och VD Next Step Group. I dag är Origohuset navet i området, ett uppskattat, personligt och väl fungerande närcentrum.

PERSONLIG HANDEL
De åtta butiker som redan finns i området i dag ska framöver få sällskap av 20-30 butiker till och Next Step Group har konceptet klart för sig.

– Vi kallar vårt handelskoncept för ”Very Small Shops”. 50-150 kvm stora butiker, långt ifrån stereotypa köpcentrum och stora handelsplatser. Små butiker är givetvis inget nytt, men konceptet bygger på att butikerna paketeras på ett annorlunda sätt. Vi vill gå mer mot hur butikerna var förr. Många säger att det inte går att bedriva handel på det sättet i dag, men vi känner att det behövs ett tydligt alternativ till de stora handelsplatserna och köpcentrumen. Vi vill stå för en personlig handel, vilket vi gör redan i dag. Våra handlare här är själva ofta på plats, träffar sin kunder och skapar relationer. Det tror vi är framtiden, ett personligt utbud och en personlig avsändare. Det ska bli väldigt kul att få arbeta vidare och nu få ta detta till ytterligare en nivå.

LINNÈGATAN PÅ LANDET
Billdalsvägen blir huvudgatan som binder samman området. Känslan ska vara ”Linnégatan på landet”, med en varierad mix av handel i bottenplan och bostäder ovanpå. Skanska, Veidekke och HSB bygger och säljer bostadsrätterna, men en 3D-fastighetsbildning möjliggör att Next Step Group ansvarar för alla lokaler i bottenplan och kan på så sätt skapa ännu bättre möjligheter för ett sammanhängande koncept.

– Vi har ett handelskoncept som vi verkligen tror på, nu gäller det för oss att hitta aktörer som delar den synen och ser fördelarna med det. Vi är beredda att ställa en hel del krav på våra hyresgäster, även via avtalen, men givetvis ska det vara ett ömsesidigt förhållande. Samverkan i alla led är jätteviktigt. Känslan ska dock vara att vi handplockar och väljer ut de aktörer som vill utveckla Nya Hovås och utbudet enligt vårt sätt att se på det.

De framtida handlarna ska ha ett tydligt, eget koncept som man ska vilja utveckla, både på insidan och utsidan. Designen av lokalerna ligger i fokus, varje aktör kommer att jobba med någon av de tre inredningsarkitekterna som Next Step Group kopplat till sig, varje butik ska ha en stark personlig utformning. Man måste också gilla tanken med en gemensam marknadsgrupp och även gemensamma öppettider.
– I gengäld får man en trygghet med oss som enda aktör och man får chansen att vara med i ett expansivt område med fantastisk köpkraft, redan från början, menar Jacob Torell.

20-30 BUTIKER
Nya Hovås som handelsplats kommer även att förstärkas med byggnaden Spektrum, ett karaktärsfullt hus med butiker och restaurang i bottenplan, ett så kallat kunskapstorg på plan ett och en traditionell skola i resten av huset. Kunskapstorget innebär att skolans lokaler kommer att användas även på kvällstid, till externa kurser och föreläsningar m m.

– Spektrum är först ut i Nya Hovås, vi byggstartar nu i maj. Därefter följer HSB med sina första lägenheter i Kvarter Boulevard på Billdalsvägen, i början av nästa år. Därefter kommer det nog att ta fart ordentligt, tror Jacob Torell. Just nu händer det väldigt mycket på vårt projektkontor, här är alltid fullt med folk och våra informationsmöten är fortfarande mycket välbesökta och uppskattade. Vi har från början varit öppna och tydliga med vad vi vill skapa, jag tror att det är en anledning till varför opinionen är så positiv till projektet.

Även Origohuset ska byggas till, som en nästa etapp efter byggstarten av Spektrum, helt enligt konceptet Very Small Shops. Det kommer också att skapas både bättre in- och utfarter och bättre parkeringsplatser. Även sällanköpshandel och kontor kommer att byggas ut mot 158:an.

– Sammanlagt kommer vi att ha tillfört 20-30 butiker när området är fullt utbyggt, om sex-åtta år. Spektrum och Origohuset kommer tillsammans att utgöra navet i Nya Hovås.

HANDELN BYGGER STADEN
Next Step Group bygger Nya Hovås i ett destinationstänk.
– Vi tror mycket på att man måste hitta destinationer inom Göteborg, som är attraktiva att åka till, och tror absolut att vi kan vara med och bidra. Stadsdelscentrumen är framtidens handelsplatser och Askim har länge haft ett behov av ett tydligt centrum, en position som vi tar nu. Enligt beräkningar kommer cirka 4 000 personer att flytta till Nya Hovås framöver, vilket betyder en ökad köpkraft med 240 000 000 kronor. Det innebär fantastiska möjligheter! Nya Hovås ska erbjuda både det som folk visste att de saknade, i form av daglig service, men också det de inte visste att de saknade. Det lite oväntade blandat med nya koncept. Vi tror mycket på att handeln bygger staden och nu ska vi skapa upplevelser, rum och liv mellan de bostadshusen som byggs, avslutar Jacob Torell.

Artikeln är skriven av Pernilla Krantz på Lokalguiden

pernilla@lokalguiden.se
www.lokalguiden.se