Om oss

Det är vi som är Next Step

Next Step bildades 2004 och är idag ett flyfotat och dynamiskt fastighetsbolag med korta beslutsvägar och effektiva processer. Vi är duktig på att korta sträckorna mellan vision, skiss, spade och färdig stad. Det gör vi genom tidig visualisering och dialog med närboende till projekten. Vi involverar alla berörda parter, från grannar och politiker till presumtiva slutkunder långt innan byggstart. Vi tror nämligen att platser där man vill bo, leva och verka är något man skapar tillsammans.

Vi vill skapa stadsmiljöer där de som bor och verkar känner närhet, delaktighet och stolthet.

Den kultur vi försöker skapa på Next Step ska bygga på att man samverkar, att man är nyfiken och vill utforska. Man gillar samskapande och har ett stort mod. Och man måste våga göra fel. Vi utmanar branschen och då blir det fel ibland, men det är på så vis vi kan lyckas. Du måste ha med dig hjärtat i det du gör och du måste vilja förändra och utveckla branschen varje dag. I Next Steps så utveckling är det viktigt att bibehålla den kreativitet och samskapandet, och att man brinner för det man gör.

En film om Next Step där Jacob Torell och Joakim Garfvé berättar om hur vi arbetar.

Välgörenhet

Vi stöttar projekt som Great Andoh International School i Ghana, Whisper’s Magical Children’s Hospital och Project Playground FC at Gothia Cup.

Läs mer

Karriär

Vi söker alltid efter intressanta personer till vårt team. Lämna en spontanansökan till vår HR-chef linnea.olsson@nextstep.se

Lediga tjänster