Välgörenhet

Andoh International School i Ghana

Emelie Kanter från Göteborg och Jacques Manner från Elfenbenskusten, två eldsjälar som bevisat att man med små medel kan göra stor skillnad för så många. Från en ödetomt där Emelie och Jacques tog sig an 130 barn för 6 år sedan och gav dem ett hem och en utbildning. Tillsammans startade Emelie och Jacques Great Andoh International School som idag är ett hem och en skola för 75 barn. Skolan är nu så stor att dem kommer att kunna ge 300 barn en utbildning. Kunskap och utbildning ger barnen möjligheter att skapa sin egen framtid. Med kärlek, engagemang och skratt har dessa barn idag drömmar om framtiden istället för oro för hur de ska överleva dagen.

Whisper’s Magical Children’s Hospital

Något som började som en resa genom Afrika för Veronika Cejpkova och Antonio Genco slutade i öppnandet av ett sjukhus, barnhem och en skola i Jinja beläget vid Victoriasjön i östra Uganda. Under resan genom Afrika blev behovet av en god och säker sjukvård mycket påtagligt för de båda. Hur räddar man liv när man inte har rent vatten, tillgång till sjukutrustning och sterila instrument? Svaret är att det gör man sällan. Men med små medel kommer man långt i arbetet för en sjukvård tillgänglig för alla, oavsett samhällsklass. Allt startade med öppnandet av Whispers barnhem som ett slags rehabiliteringshem för undernärda barn. Barnen fick ett tryggt hem, näringsrik mat och tillgång till förskola tack vare Veronika och Antonio. Whispers skola Child Academy är en för- och grundskola som öppnade i november 2011, då hade byn aldrig haft en skola tidigare. De flesta är bönder och sockerrörsarbetare och barnen börjar jobba med föräldrarna tidigt. Barnsjukhuset Whisper öppnades 2016 och har en akutavdelning, en malnutritionsavdelning (för undernärda barn), en brännskade-avdelning och en avdelning för utskrivningsklara barn som väntar på att bli placerade i ett lämpligt hem.