Link40

Framtidens hub för hållbar logistik

  • 45 hektar
  • Byggstart 2024

Göteborgsregionen har utsetts till Sveriges bästa logistikregion mer än 20 år i rad och genom Link40 befäster vi positionen.

Här ska vi erbjuda de bästa förutsättningarna för att utveckla det regionala näringslivet men också hela den svenska logistiksektorn.

Som ett led i satsningen har vi tecknat en avsiktsförklaring med Business Region Göteborg och Gothenburg Green City Zone, om att verka för att Link40 ska utvecklas till en regional logistikhubb och testbädd för hållbar logistik.

Planerad byggstart 2024, första inflytt 2025.