Nya Hovås

En småskalig blandstad i världsklass.

  • 1 500 bostäder
  • 40 000 kvm kom.

Med hjälp av korta beslutsprocesser, medborgardialog och lyhördhet har Nya Hovås växt upp och blivit en levande stadsdel och en spännande besöksdestination. En blandstad i världsklass, helt enkelt.

Nya Hovås blir till liv

Vi började med att gräva där vi stod – i vår egen hemtrakt invid havet söder om Göteborg. Det har alltid varit ett attraktivt område, dock med en ganska trist entré. Vi såg möjligheterna att skapa något vackrare, gladare och mer inbjudande. En plats där man ville vara. Med visionen om en ”småskalig blandstad i världsklass” ville vi tillsammans förena det bästa från den klassiska staden med omgivningens naturnära förutsättningar. Idag står 900 bostäder på plats tillsammans med skola, arbetsplatser, restauranger, mötesplatser, serviceinrättningar och ett 30-tal butiker samlade under det unika konceptet ”small shops”. Resultatet: en hel stadsdel som utvecklats efter vad människor och företag faktiskt vill ha – inte byggd på lösa gissningar.

Den främsta nyckeln till framgång i Nya Hovås var aktiv dialog redan från dag ett. Vi öppnade en projektlokal dit vem som helst var välkommen att titta på planer, ställa frågor, lämna idéer och ta en kopp kaffe. Samma öppenhet erbjöd vi i den lokala matbutiken som blev en av våra viktigaste dialogkanaler. I slutändan återstod ytterst få motståndare till projektet. Bostadsbyggarna HSB, Skanska och Veidekke kom alla ombord tidigt för att bygga sina delar med vår vision som vägvisare. Vi tog fram ett gemensamt kvalitetsdokument med projektets värdegrunder. Det blev ett handfast verktyg för alla som är med och utvecklar området, oavsett om det gäller handel, mötesplatser, verksamheter eller bostäder. Många kallade det för ett nytt recept för stadsbyggnad.

Nu byggstartar vi Nodi

Vår nästa signaturbyggnad i Nya Hovås blir kontorshuset Nodi som kommer byggas i unik arkitektur i trä och beräknas så färdigt redan 2021. Det kommer vara en av de byggnader som tydligast annonserar Nya Hovås från 158:an och skapar med sin placering och utformning en tydlig entrépunkt till området. Byggnadens utformning med exponerad stomme i trä och utkragande våningsplan bidrar till ett trivsamt inomhusklimat och ger byggnaden ett lågt klimatavtryck. Högst upp i huset finns en takterrass tillgänglig för alla husets hyresgäster. Nodis utformning medför att våningsplanen med sina kontorsutrymmen växter för varje våning högre upp i huset man kommer. Som hyresgäst kan man välja att hyra allt ifrån ett helt våningsplan till en fjärdedel av ett våningsplan.

Med nästa detaljplan ska nu Nya Hovås växa vidare. När allt är klart, ungefär 2027, kommer det att finnas 2 300 bostäder och 70 000 kvm kommersiell yta – och en plats för omkring 7 000 människor att leva och verka på. Vårt mål är att hitta drivna entreprenörer som vill vara med och skapa en helt ny stadsdel med ett levande centrum. Nya Hovås är en dynamisk plats för den som driver företag, du får ett fantastiskt nätverk av cirka 200 företag. Läs mer om Nodi här.