Nya Hovås

En småskalig blandstad i världsklass.

  • 1 500 bostäder
  • 40 000 kvm kom.

Med hjälp av korta beslutsprocesser, medborgardialog och lyhördhet har Nya Hovås växt upp och blivit en levande stadsdel och en spännande besöksdestination. En blandstad i världsklass, helt enkelt.

Här är samverkan och dialog två tydliga framgångsfaktorer och utvecklingen har drivits ihop med bostadsbyggarna HSB, Skanska och Veidekke. Livet mellan husen har prioriterats från start. Tidigt i vår process enades vi i områdets kvaliteter och i visionen om att skapa en ”Småskalig blandstad i världsklass”. Genom 3D-fastighetsbildning utvecklar och förvaltar Next Step de kommersiella ytorna i bottenplan. Butikskonceptet Small Shops är framtaget för att skapa en härlig atmosfär och handelsdestination. Här vill vi ge besökarna en upplevelse utöver det vanliga.

Utöver våra Small Shops så förvaltar vi fastigheterna Primo, med vårt co-workingkontor The House, Lomarhuset med bl.a Wakakuu som hyresgäst och Kodakhuset där både butiker, service- och restaurangverksamheter inryms.

Området Nya Hovås ska växa vidare i en nästa detaljplan. När helheten är klar, ungefär 2027, så kommer det att finnas 2 300 bostäder och 70 000 kvm kommersiell yta. En plats för omkring 7 000 människor att leva och verka på.