Nya Hovås

En småskalig blandstad i världsklass.

  • 1 500 bostäder
  • 40 000 kvm kom.

Med hjälp av korta beslutsprocesser, medborgardialog och lyhördhet har Nya Hovås växt upp och blivit en levande stadsdel och en spännande besöksdestination. En blandstad i världsklass, helt enkelt.

Vi började med att gräva där vi stod – i vår egen hemtrakt invid havet söder om Göteborg. Det har alltid varit ett attraktivt område, dock med en ganska trist entré. Vi såg möjligheterna att skapa något vackrare, gladare och mer inbjudande. En plats där man ville vara. Med visionen om en ”småskalig blandstad i världsklass” ville vi tillsammans förena det bästa från den klassiska staden med omgivningens naturnära förutsättningar. Idag står 577 bostäder på plats tillsammans med skola, arbetsplatser, restauranger, mötesplatser, serviceinrättningar och ett 30-tal butiker samlade under det unika konceptet ”small shops”. Resultatet: en hel stadsdel som utvecklats efter vad människor och företag faktiskt vill ha – inte byggd på lösa gissningar.

Den främsta nyckeln till framgång i Nya Hovås var aktiv dialog redan från dag ett. Vi öppnade en projektlokal dit vem som helst var välkommen att titta på planer, ställa frågor, lämna idéer och ta en kopp kaffe. Samma öppenhet erbjöd vi i den lokala matbutiken som blev en av våra viktigaste dialogkanaler. I slutändan återstod ytterst få motståndare till projektet. Bostadsbyggarna HSB, Skanska och Veidekke kom alla ombord tidigt för att bygga sina delar med vår vision som vägvisare. Vi tog fram ett gemensamt kvalitetsdokument med projektets värdegrunder. Det blev ett handfast verktyg för alla som är med och utvecklar området, oavsett om det gäller handel, mötesplatser, verksamheter eller bostäder. Många kallade det för ett nytt recept för stadsbyggnad.

Med nästa detaljplan ska nu Nya Hovås växa vidare. När allt är klart, ungefär 2027, kommer det att finnas 2 300 bostäder och 70 000 kvm kommersiell yta – och en plats för omkring 7 000 människor att leva och verka på.