Small Shops

Unika butikskoncept i Nya Hovås

 

 

Helheten, det oväntade och nytänkande ligger i fokus när vi på Next Step rekryterar nya hyresgäster. Det är nödvändigt för att vi med gemensamma krafter ska kunna leva upp till de högt ställda förväntningar som ställs på en attraktiv destination. Det kan till exempel gälla allt från gemensamma öppettider till hur olika avtal formuleras. Alla som verkar i Nya Hovås är utvalda för att de tillför något unikt i den totala mixen och att de har något speciellt att erbjuda kunderna. De utvalda företagen får hjälp med att utveckla sitt affärskoncept av en expertgrupp som består av arkitekter och inredningsdesigners. Målet är att skapa rätt,atmosfär och känsla i butiken. När dessa steg är genomförda får butiken en Small Shop-certifiering. Man får också hjälp med marknadsstöd i form av fortlöpande marknadsföringskampanjer och annat säljstödjande material. Nya Hovås är en ny småskalig handelsplats med stora affärsmöjligheter.