The House

Work Create Inspire

The House är ett av Next Steps tidiga projekt i Nya Hovås. Den fantastiska arkitekturen av Pontus Lomar representerar kreativiteten som också finns innanför väggarna. Visionen om att The House ska vara en plats för små och stora entreprenörer, för frilansare, volontärer och eldsjälar, för kreatörer och visionärer är idag verklighet. Vi tror på magin som uppstår när man vågar vara kreativ tillsammans. Vi tror på samskapande, utbyte och nätverkande. Och vi tror på kraften hos den som driver sin egen idé. I detta fall med en unik arkitektur i kombination med ett fantastiskt koncept!

The House är en plats för lika mycket inspiration som funktion. Med service och tjänster som gör jobbet lättare, och kreativa möten med människor som förstår din vardag. Du kan hyra en plats eller ett rum, vara här jämt eller när vi bjuder på en bra föreläsning, växa snabbt eller skynda långsamt.

Läs mer på The House hemsida.

Vill du hyra kontorsplats?

David Fredriksson

Vill du hyra kontorsplats?

David Fredriksson