Jobba hos oss

Erfaren projektledare

Next Step Group har flera spännande stadsutvecklingsprojekt på gång och vi förstärker nu vårt team som jobbar med projekt från tidig vision till genomförande.

Om Next Step
Next Step Group bildades 2004 och står idag inför en mycket expansiv fas med stora stadsutvecklingsprojekt i Göteborg – GoCo Health Innovation City, Wendelstrand och Link40. Next Step Group skapar attraktiva stadsmiljöer på oväntade platser och är duktiga på att genom samskapande korta sträckorna mellan vision, skiss, spade och färdig stad.

Om tjänsten
Som Projektledare inom stadsutveckling på Next Step Group har du en betydande roll med ansvar för att leda olika processer i tidiga skeden. Målet är att uppnå samsyn i tidigt skede mellan samhällets önskemål och Next Step Groups vision. Detta är nyckeln till Next Step Groups framgångar – där vi arbetar efter en dialogprocess som vi kallar för samskapande stadsutveckling.
Du ansvarar självständigt och tillsammans med ditt team för att projektleda detaljplaneprocesser, såväl traditionella som exploatörsdrivna. Du driver fram våra stadsutvecklingsprojekt mot satta mål och är en starkt bidragande faktor till att projekten når nästa fas. Tyngdvikten ligger vid att ha en övergripande framförhållning så att kvalitén säkerställs i alla processer.

• Du skapar förutsättningar och lägger grunden för en lyckad stadsutvecklingsprocess och kommer att vara en nyckelperson i såväl befintliga projekt som i utvecklingen av kommande.
• I ditt arbete med upprättande av nya detaljplaner ingår exempelvis analys och förstudier inför markförvärv, konceptualisering och tidig visualisering, samordnande av utredningar, plankartor och övriga planhandlingar.
• Du leder samskapande dialogprocesser, skapar och bibehåller goda relationer med kommuner, myndigheter, potentiella kunder och andra samarbetspartners.
• Du ansvarar för en god projektstruktur, budget för ditt ansvarsområde och för upphandling av konsulter.

Din profil & bakgrund
Som person har du ett stort driv och förmåga att skapa ett arbetssätt för att nå högt uppsatta mål. Du har stort mod och trivs med att utmanas i att tänka nytt och ser hellre lösningar än problem. Med en naturlig fallenhet för att skapa och förvalta långsiktiga relationer är du skicklig på att komma till avslut och ”knyta ihop säcken”. Du är flexibel och du har lätt för att ändra ditt syn- och förhållningsätt. Du har god kommunikativ förmåga såväl i tal som skrift.

Kvalifikationer
• Högskoleutbildning samt erfarenhet av projektledning inom samhällsplanering, stadsbyggnad, gestaltning eller motsvarande
• Kunskap om detaljplaner och översiktsplaner
• Intresserad av designmetodik som verktyg i utvecklingsprocesser
• Erfarenhet av stadsutveckling, planprocesser, fastighetsutveckling är högt meriterande

Övrig information
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med sex månaders provanställning, med start så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Vill du veta mer?
Har du vidare frågor om tjänsten kan du kontakta vår Head of People & Culture, Linnéa Rizvanovic på Next Step som ansvarar för rekryteringsprocessen, genom att skicka ett mejl till linnea.rizvanovic@nextstep.se.

Vi kommer att intervjua löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan så snart du får möjlighet.

Varmt välkommen att skicka din ansökan här.